Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«

Na podjetju Petrovič d.o.o. smo prejeli sredstva Javnega razpisa  za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«.

Javni razpis: E-POSLOVANJE 2019-2022
Ime operacije: E-poslovanje 2018-2019 Krovstvo Petrovič d.o.o.
OP operacije: OP20.04687

NAMEN OPERACIJE:     Namen javnega razpisa je s pomočjo nepovratnih sredstev izvesti izbrane ukrepe za izboljšanje konkurenčnosti na tujih trgih. V okviru operacije se bodo izvedle naslednje aktivnosti:

  • Elektronska izmenjava med partnerji
  • Spletne strani za tuje trge
  • Spletne trgovine
  • Produktno-prodajni video
  • Krepitev kompetenc – usposabljanje

CILJI IN REZULTATI: Vzpostavitev in nadgradnja elektronskega poslovanja z namenom povečanja konkurenčnosti in izboljšanja možnosti pri vstopu in širitvi na tujem trgu ter povečanje mednarodne prepoznavnosti in konkurenčnosti.

Razpis dostopen na: www.spiritslovenia.si

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo preko javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije) in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.«

2019-09-06T17:19:55+00:00